Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam

Simpanan

Mewujudkan Harapan Menuai Keberkahan Dengan Transaksi Sesuai Syar’i

Koperkasa menawarkan berbagai jenis produk simpanan atau tabungan kepada masyarakat untuk menanamkan modal dengan bagi hasil yang menarik.

Pembiayaan

Mewujudkan Harapan Menuai Keberkahan Dengan Transaksi Sesuai Syar’i

Koperkasa menawarkan berbagai jenis produk Pembiayan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, Seperti akad murabahah : Koperkasa membeli barang yang diperlukan mitra, kemudian menjualnya kepada mitra yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Koperkasa dan mitra.